Đại hội đội Năm học 2017 – 2018

Tháng Mười 17, 2017 3:44 chiều

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Liên đội Trường Tiểu học Cẩm hòa tổ chức thành công đại hội Đội năm học 2017 -2018.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.22196228_268092883711725_3062459974833732432_n

22221724_268093000378380_5079987244454244799_n

22221895_268092940378386_8740899462936416829_n

22222017_268092920378388_2838634243158843712_n

22228573_268092880378392_4864066153243709221_n