Hình ảnh

22222017_268092920378388_2838634243158843712_n

Đại hội đội Năm học 2017 – 2018

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Liên đội Trường Tiểu học Cẩm hòa tổ chức thành công đại hội Đội năm học 2017 -2018. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.