Tổ chức

Tiểu học Cẩm Nam khám sức khỏe định kì cho học sinh toàn trường. Tháng Hai 23, 2017 4:48 chiều Nhằm thực hiện giáo dục toàn diện và đảm bảo sức khỏe học đường cho học sinh, ngày 23 tháng 2…

Tổ chức nhà trường

BAN GIÁM HIỆU 1. Trần Đác Huệ Sinh ngày: 12-12-1971 Trình độ CM: Đại học Tiểu học Email: dachue.cx@gmail.com Tel:   Hiệu trưởng  2 Trương Văn Dũng Sinh ngày: 15.12.1975 Quê quán:…