04/10/15  Giáo án điện tử  53
BIEN DAO TO 14.15
 20/09/15  Giáo án điện tử  45
giao an tin hoc lop 5 chuan
 08/09/15  Giáo án điện tử  57
Ngày soạn: Ngày dạy  : Người dạy: Tô Hữu Hoài   KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC: Cùng vui chơi ( Tr 83). MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: – Đọc: Biết ngắt ngỉ nhịp ở các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ. -Hiểu Nội dung…