17/10/17  Tin tức  164
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Liên đội Trường Tiểu học Cẩm hòa tổ chức thành công đại hội Đội năm học 2017 -2018. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.
 21/11/16  Tin tức  166
Cùng với sự nổ lực của sư thầy và các phật tử tại chùa Pháp Hải trong thời gian qua. Vào ngày  7 – 11 – 2016 Ban đại diện chủ trì chùa Pháp Hải đã trao 150 suất quà (…