24/02/17  Tổ chức  153
Tiểu học Cẩm Nam khám sức khỏe định kì cho học sinh toàn trường. Tháng Hai 23, 2017 4:48 chiều Nhằm thực hiện giáo dục toàn diện và đảm bảo sức khỏe học đường cho học sinh, ngày 23 tháng 2…
 05/10/15  Tổ chức  90
BAN GIÁM HIỆU 1. Trần Đác Huệ Sinh ngày: 12-12-1971 Trình độ CM: Đại học Tiểu học Email: dachue.cx@gmail.com Tel:   Hiệu trưởng  2 Trương Văn Dũng Sinh ngày: 15.12.1975 Quê quán:…